آموزشیبرنامه نویسیبرنامه نویسی ری اکت نیتیو

آموزش ری اکت نیتیو با hook فصل اول قسمت بیست و سوم

قسمت بیست و سوم از سری آموزش های ری اکت نیتیو

اپلیکیشنی که تا اینجای کار در کنار هم ساختیم بسیار خوب کار میکند ولی هنوز موارد بسیاری برای درست کردن مانده است . اگر یکبار اپ را render  کنیم متوجه میشویم که title  های هر بخش زودتر از محتوای آن نشان داده میشود ولی اگر محتوایی برای نمایش نداشته باشیم نشان دادن title  درست نیست پس برای درست کردن این موضوع باهم جلو میرویم.