دوشنبه, 13 بهمن 99 , ساعت 05
یادگیری عمیق از زیر مجموعه های علم یادگیری ماشین می باشد.که در آن از الگوریتم های استفاده می شود که مغز انسان را شبیه سازی می کند، که به این الگوریتم ها شبکه عصبی...