blog
شنبه, 27 دی 99 , ساعت 11

آموزش ری اکت نیتیو با hook فصل اول قسمت یازدهم

Beleion

قسمت یازدهم از فصل اول این مجموعه آموزش آماده شده است.

این قسمت نیز بر روی استایل کار میکنیم ولی در کنارش بر روی موارد دیگری را که روی طراحی اصلی وجود دارد کار میکنیم و سعی در نمایش آنها در  app داریم.

برای دیدن قسمت های قبل به صفحه آموزش ری اکت نیتیو  مراجعه کنید. قسمت اول معرفی دوره