آموزش ری اکت نیتیو udemy

آموزش ری اکت نیتیو با hook فصل اول قسمت هشتم

blog

آموزش ری اکت نیتیو با hook فصل اول قسمت هشتم

قسمت هشتم از فصل اول این مجموعه آموزش آماده شده است.

در قسمت 8 لیست نتایجی را در قسمت قبل دریافت کردیم درون 3 کامپوننت مختلف دریافت میکنیم و قصد داریم با روش های مختلف فیلتری انجام دهیم تا نتایج را به درستی در component  مربوطه نشان دهیم

برای دیدن قسمت های قبل به صفحه آموزش ری اکت نیتیو  مراجعه کنید. قسمت اول معرفی دوره