آموزش ری اکت نیتیو udemy

آموزش ری اکت نیتیو با hook فصل اول قسمت نهم

blog

آموزش ری اکت نیتیو با hook فصل اول قسمت نهم

قسمت نهم از فصل اول این مجموعه آموزش آماده شده است.

در قسمت های قبلی تیتر ها و تعداد متغیر موجود در هر بخش را نشان دادیم و این قسمت در ادامه آنها متغیر های موجود را نشان میدهد که با استفاده از api میتوانیم کار را ادامه دهیم.

برای دیدن قسمت های قبل به صفحه آموزش ری اکت نیتیو  مراجعه کنید. قسمت اول معرفی دوره