blog
یکشنبه, 12 بهمن 99 , ساعت 10

آموزش ری اکت نیتیو با hook فصل اول قسمت شانزدهم

Beleion

قسمت شانزدهم از فصل اول ری اکت نیتیو

تا اینجا ما تا حدودی اپ خود را شبیه طرح مورد نظر کرده ایم وامکانات مورد نظر را تا حدودی اجرا کردیم ولی موردی وجود دارد و آن هم این است که در بخشی جمله ای چاپ میشود که میخوارا پیدا کنیم .پس در این قسمت تنها کاری که انجام میشود حذف جمله ی اضافه میباشد.هیم آن را حذف کنیم که برای اینکار باید بخشی که باعث چاپ این کد شده است.