blog
دوشنبه, 06 بهمن 99 , ساعت 11

آموزش ری اکت نیتیو با hook فصل اول قسمت سیزدهم

Beleion

قسمت سیزدهم از فصل اول ری اکت نیتیو 

در این قسمت در ادامه کامل کردن ظاهر ما دو مورد مهم را حل میکنیم یکی در رابطه با اسکرول بار افقی که وجود دارد و مورد بعدی در رابطه با کوچک بودن سایز دستگاه است که باعث بریده شدن مقداری از محتوا میشود.