blog
یکشنبه, 05 بهمن 99 , ساعت 10

آموزش ری اکت نیتیو با hook فصل اول قسمت دوازدهم

Beleion

قسمت دوازدهم از فصل اول ری اکت نیتیو 

این قسمت نیز باز هم ادامه استایل دهی و کامل کردن ظاهر میباشد ولی در این قسمت با مشکلی که در دستگاه های کوچکتر مواجه میشویم که برای حل این مشکل راهکاری را مورد بررسی قرار میدهیم.

برای دیدن قسمت های قبل به صفحه آموزش ری اکت نیتیو  مراجعه کنید. قسمت اول معرفی این آموزش