blog
پنجشنبه, 30 بهمن 99 , ساعت 11

آموزش ری اکت نیتیو با hook فصل اول قسمت بیست و دوم

Beleion

قسمت بیست و دوم از سری آموزش های ری اکت نیتیو

اگر در قسمت قبل با ما بودید دیدید که توانستیم اطلاعاتی را از یک رستوران به خصوص که دنبال آن بودیم  را  log  کنیم و ببینیم و حالا میخواهیم آن را در صفحه نمایش دهیم .
در اینجا درباره ی خطاهایی که ممکن است در هنگام کار ببینیم نیز صحبت کرده و برای جلوگیری از آن راه حلی میدهیم . پس برای دیدن این قسمت با ما همراه شوید.