blog
یکشنبه, 19 بهمن 99 , ساعت 03

آموزش ری اکت نیتیو با hook فصل اول قسمت بیستم

Beleion

قسمت بیستم از فصل اول آموزش ری اکت نیتیو

در بخش قبلی که کدهای اضافی را برداشتیم در ادامه کاری که داشتیم میکردیم میخواهیم اطلاعات بیشتری را از api  خود دریافت کنیم . در اقداماتی که انجام میدهیم به یک موضوع بر میخوریم که چگونه اطلاعات را بین component  ها رد و بدل کنیم که نحوه انجام این کار را در این ویدیو یاد میگیریم.