blog
دوشنبه, 08 دی 99 , ساعت 11

آموزش ری اکت نیتیو با هوک فصل اول قسمت ششم

Beleion

قسمت ششم از فصل اول این مجموعه آموزش آماده شده است.

در این قسمت تغییراتی در صفحه جستجو ایجاد میکنیم و از Api  در کار خود استفاده کنیم و منطق های react را در کار خود استفاده میکنیم.

برای دیدن قسمت های قبل به صفحه آموزش ری اکت نیتیو  مراجعه کنید. قسمت اول معرفی دوره